Сургуулийн дотуур байр, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газар

Сургуулийн дотуур байр, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газар

Хичээлийн байртай ойр байрлах оюутны дотуур байр, мөн халуун рашаантай амралтын газраар үйлчлүүлэх.

Сургуульд ирж очиход ойрхон оюутны дотуур байр олон учир оюутан бүр суух боломжтой ба “Кокүшо Канко Кай”-ийн эзэмшлийн халуун рашаантай байгууламжаар одоо суралцаж буй оюутан үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх боломжтой.

※2014 оны 7дугаар сарын байдлаар ○=байна △=тухайн өрөөнөөс шалтгаална -:байхгүй
Дотуур байрны нэр Рюүфү Сан маншион Хираива Сакашита Азүсава хаицү Рюүмашё
Хүйс эр, эм эм эм эр, эм эр эр, эм
Бүтэц Унтлагын өрөө 6~8жёо 6жёо 6жёо 6жёо 6жёо 6~8жёо
төрөл,
хэмжээ
1DK~
5DK
2DK 2DK 3LDK 3DK Хаус
хүний
тоо
1хүн/2хүн 2хүн 2хүн 1хүн/2хүн 2хүн 2хүн
унаа алхаад
5минут
алхаад
10минут
алхаад
10минут
алхаад
12минут
алхаад
5минут
алхаад
10минут
Зардал байранд
орох төлбөр
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
барьцааны
мөнгө
30,000 1сар 1сар 1сар 1сар 30,000
байраны
1сарын
төлбөр
37,000~
40,000
35,000 35,000 35,000~
48,000
35,000 36,000
Цахилгаан, ус, гааз Тусдаа төлнө
Төлбөр 3 сараар
Эд хогшил интернет Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэтэй Үнэгүй
Хөнжил гудас 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Ор
Хөргөгч
Угаалгын машин
Агааржуулагч
Шүүгээ
Хариуцагч ажилтан
U R L URL URL URL URL URL URL

“Baisu-den Tsukiyono Villa” дэх халуун рашаанд орон японы дөрвөн улиралын өвөрмөц өнгө үзэмжийг таашаана уу.

Baisu-den Tsukiyono Villa
“Baisu-den Tsukiyono Villa” 〒379-1311 ;Гүнма аймаг Тонэ-гүн Цүкиёономачи Ишикүра198