Бүтэн жилийн хуваарь

Бүтэн жилийн хуваарь

2014
Apr 1(Tue) арга хэмжээ
2(Wed) арга хэмжээ・анги хуваарилах шалгалт
3(Thu) анги хуваарилах шалгалт
7(Mon) хичээлийн шинэ жилийн нээлт
8(Tue) Classes begin
28(Mon) Event
June 15(Sun) Гадаад оюутны шалгалт
20(Fri) улиралын амралт
July 1(Tue)
June 27(Fri) арга хэмжээ
30(Mon) анги хуваарилах шалгалт
July 1(Tue) хичээлийн шинэ жилийн нээлт
2(Wed) Classes begin
6(Sun) Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт
Aug 2(Sat) Summer Break
17(Sun)
Sep 27(Sat) улиралын амралт
Oct 7(Tue)
Oct 1(Wed) арга хэмжээ
2(Thu) арга хэмжээ・анги хуваарилах шалгалт
3(Fri) анги хуваарилах шалгалт
7(Tue) хичээлийн шинэ жилийн нээлт
8(Wed) Classes begin
Nov 7(Fri) Event
9(Sun) Гадаад оюутны шалгалт
Dec 7(Sun) Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт
20(Sat) улиралын амралт
Jan 7(Wed)
Jan 5(Mon) арга хэмжээ
6(Tue) анги хуваарилах шалгалт
7(Wed) хичээлийн шинэ жилийн нээлт
8(Thu) Classes begin
Mar 21(Sat) төгсөлтийн ёслол
улиралын амралт