Манга, анимэ чиглэлээр дэвшин суралцахад зориулсан анги

Манга, анимэ чиглэлээр дэвшин суралцахад зориулсан анги

Анимэ, манга зохион бүтээгч болон дүрслэх урлагийн салбарын уран бүтээлч болох зорилготой хүмүүст зориулсан үндсэн хичээл.

Ирээдүйд анимэ болон мангагын ертөнцөд өөрийн хувь нэмрээ оруулъя гэж бодож байгаа оюутан, анимэ болон дүрслэх урлагийн их сургууль, коллежид дэвшин суралцах хүсэлтэй оюутан, мөн японы анимэ бүтээж буй үйлдвэрлэлд хөл тавихыг хүсч буй та бүхэнд манай үүд хаалга үргэлж нээлттэй байна. Энэхүү хичээл нь хар зураг болон анимэ•манга 2 хичээлээс бүрддэг.

Японд анхны анимэ зохиогч гадаадын иргэн хичээлийг удирдан явуулах ба японы анимэгийн өнөөгийн төрх, анимэ• мангатай холбоотой их сургууль, коллежид хэрэг болох мэргэжлийн үг хэллэг, анимэ бүтээх, зохиолын баатрын дизайн, хөдөлгөөнд оруулах, үйл явдалд хуваах гэх зэргийг нэг бүрчлэн зааж, тухайн оюутны цаашид дэвшин суралцахад хэрэглэгдэх бүхийл чадварыг бүрэн эзэмшүүлнэ.

Их сургуулийн элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх сургуулийн дүрслэх урлагийн багш хичээлийг заана. Оюутны элсэхийг хүсч буй дүрслэх урлагийн сургуульд тохируулан, зургийн сэдвийг сонгон тухайн зургийг зурах хүртэлхийг заан зөвөлгөө өгнө.

Section Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Common 14:10~16:00 Drawing Animation Drawing

А болон В оюутны хичээлд суухаас өмнөх болон хичээлд суусны дараах бүтээлүүд.

Манга, анимэн чиглэлийн коллеж, эсвэл дүрслэх урлагийн чиглэлийн их, дээд сургууль болон коллеж гэх мэт.