Сувилхуйн анги

Сувилхуйн анги

Японд сувилагч болохыг зорьж буй оюутанд зориулсан тусгай анги.

Хятад болон Солонгос дахь салбар сургуулиудаас элсэн орж, японд сувилагчийн мэргэжлээр ажиллах хүсэлтэй оюутнуудад япон хэлний харилцааны чадвараа дээшлүүлэх болон японы сувилагчийн лиценз олгох улсын шалгалтанд бэлдэх хичээлүүд явагддаг.
2007 онд анхны элсэлтээ авч өнөөг хүртэл 168 төгсөгчтэй болсон. Тэдгээр нь японы бүс нутгуудад сувилагчаар ажиллаж байна.

Олон улсын сувилахуйн боловсролын нийгэмлэг ТББ Дэлгэрэнгүй мэдээллийг >