Дэвшин сурах анги

Дэвшин сурах анги

Японы их дээд сургууль, магистр, доктор, коллеж зэрэгт дэвшин суралцахад зориулсан анги.

Анхан шат・дунд шатанд япон хэлний үндэсийг судлан, түүнийгээ бодитойгоор хэрэглэхийн тулд 「Унших, Бичих, Сонсох, Ярих」гэх 4 төрлөөр ур чадвар, төвшинг нь ахиулна. Япон хэлний суурийг баттай эзэмшсэн (гүнзгий шатны) оюутан нь төгссөний дараах зорилгодоо хүрэхийн тулд гадаад оюутны шалгалт (EJU), япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт (JLPT), их, дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалт зэрэг шалгалтанд бэлтгэх, богино хэмжээний эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болон магистр, докторт дэвших суралцах судлагааны ажлын төлөвлөгөөг бичих арга, ярилцлагын шалгалтанд бэлтгэх гэх мэт давтлага, дасгал хичээлүүд зохион байгуулагдана. Мөн дэвшин суралцсаны дараах бэрхшээлтэй зүйлээс урьдчилан сэргийлж, лекц сонсон, судалгааны ажлын талаар илтгэл тавих дасгал хийж,тухайн хүнд тохирсон харилцааг хэрхэн өрнүүлэх талаар суралцах болно.

Төвшин Хичээлийн цаг Хичээлийн агуулга Хичээлд ашиглах сургалтын материал
Анхан 13:10~17:00
 • Япон хэлний суурь мэдлэгийг эзэмших
 • Өдөр тутамд шаардлагатай үндсэн мэдлэгийг амьдралд хэрэглэх дасгал
 • Анхан шатны япон хэлний төвшин тогтоох шалгалтын N5
  Анхан дунд шатны төвшин тогтоох шалгалтын N4
 • Минна но нихонго
 • Тус сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн үсэг бичгийн тараах материал
Дунд 13:10~17:00
9:00~12:50
 • бага зэрэг дээд төвшний үгийн сан, хэлзүй гэх мэт мэдлэгийг эзэмших
 • япон хүний ярьж буй энгийн харилцан яриаг ойлгож, тэрхүү мэдлэгээ амьдрал дээр ашиглах чадварыг эзэмших
 • Дунд шатны 1-р хэсэг япон хэлний төвшин тогтоох шалгалтын N3
  Дунд шатны 2-р хэсэг япон хэлний төвшин тогтоох шалгалтын N2
 • Дунд төвшинрүү явцгаая
 • Соёлын дунд шатны япон хэл
 • Сэдэв нь өөр дунд шатнаас сурах япон хэл
 • 20 хоногт тэнцэх N2-ын үсэг・үгийн сан・хэлзүй
 • Гадаад оюутанд зориулсан ханзны сурах бичиг
 • Тус сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн үсгийн тараах материал
 • Тус сургуулийн багш нарын боловсруулсан хэлзүйн сургалтын материал
 • Тус сургуулийн багш нарын боловсруулсан үгийн сангийн сургалтын материал гэх мэт.
Гүнзгий 9:00~12:50
 • Оюутан нэг бүрийн дэвшин суралцахад хэрэг болохуйц мэдлэгийг эзэмшүүлэх болоод ур чадварыг нь дээшлүүлэх талаар хэлэлцэх
 • Японд суралцах шалгалт (EJU), япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт (JLPT)
 • Их, дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалт, богино хэмжээний эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, тухайн сургуулийг сонгосон шалтгаан, ярилцлагын шалгалт зэрэгт бэлтгэх дасгал
 • Магистр,докторын судлагааны ажлын төлөвлөгөөг бичхэд хэрэг болохуйц гүнзгий төвшиний япон хэл, судалгааны ажлын талаар илтгэл тавих дасгал хичээл
 • Лекц сонсоод агуулгыг ойлгон тэмдэглэж авах дасгал
 • Цаашид дэвшин суралцах үед хэрэг болох үүднээс, хүмүүстэй хэрхэн харилцаа тогтоох арга
 • Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт N1
 • Сэдэв нь өөр гүнзгий шатнаас сурах япон хэл
 • Их сургуулийн оюутан болохын тулд сурах япон хэл
 • Академик ур чадварыг эзэмших сонсох
 • илтгэлийн дасгалын эмхэтгэл
 • Хүндэтгэлийн үгийг гол болгон бусадтай харилцах харилцаа
 • Японы соёлыг унших
 • Японы хэлний гүнзгий шатны яриаг эзэмших зам
 • Тус сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн үсгийн тараах материал
 • Тус сургуулийн багш нарын боловсруулсан хэлзүйн сургалтын материал
 • Тус сургуулийн багш нарын боловсруулсан үгийн сангийн сургалтын материал
 • Сонин, сэтгүүл, зурагтын нэвтрүүлэг, радиогийн бичлэг гэх мэт хичээлд ашиглаж болохуйц материалыг сургалтанд хэрэглэх

Хэрэглэж буй сурах бичгүүд
※Сурах бичгүүд нь Шимүра болон Азүсава сургуулиас хамааран өөр өөр байна.

Улсын харьяа их, дээд сургуулийн магистр, докторт

Их сургуулийн нэр Судалгаа хийх салбар
University of Tokyo School of Engineering
Tokyo Institute of Technology Science and Engineering Graduate School
Tokyo Metropolitan University Science and Engineering Graduate School
University of Tsukuba Graduate School of Comprehensive Human Sciences
Kobe University Graduate School of Economics PhD / International Cooperation Studies

Гэх мэт сургуулиуд.

Хувийн их, дээд сургуулийн магистр, докторт

Их сургуулийн нэр (Улсын) Судалгаа хийх салбар
Waseda University Commerce / Economics / International Communication Studies
Aoyama Gakuin University International Management
Rikkyo University Graduate School of Business Administration
Hosei University Human society / Economics / Business Administration / International Japanese Studies
Meiji University Graduate School of Commerce
Гэх мэт сургуулиуд.

Улсын харьяа их, дээд сургуулийн баклаврт

Их сургуулийн нэр Судлах мэргэжилийн чиглэл
Yokohama National University Faculty of Business Administration
Saitama University Department of Information Systems Engineering
Ibaraki University Faculty of Engineering, Department of Media Communications / Department of Materials Engineering
Ehime University Department of Mechanical Engineering, Materials / Faculty of Law and Letters, Department of integrated policy / Faculty of Humanities, Department of Psychology
University of the Ryukyus Faculty of Engineering Department of Mechanical Systems Engineering / Faculty of Agriculture, Department of subtropical agriculture, forestry and environment
Гэх мэт сургуулиуд.

Хувийн их, дээд сургуулийн баклаврт

Их сургуулийн нэр Судлах мэргэжилийн чиглэл
Waseda University Faculty of Business and Commerce / imagination, Faculty of Science and Technology
Jōchidaigaku Faculty of Economics / General Human Sciences
Aoyama Gakuin University Department of economics
Daito Bunka University Japanese and foreign languages
Meiji Gakuin University Department of economics
Toyo University Department of Economics, International Economics Department
Nihon University Faculty of Economics / department of literature and science
Komazawa University Faculty of Arts / Department of Economics / Faculty of Business Administration
Chuo University Faculty of Science and Technology / School of Commerce / Department of Economics
Senshu University School of Commerce
Kokushikan University Faculty of Arts / Faculty of Law / department of politics and economics
Bunka Gakuen University Art University
Tama Art University Faculty of Fine Arts
Joshibi University Faculty of Arts / Faculty of Fine Arts
Kansai University School of Commerce
Kyoto Seika University School of Design
Гэх мэт сургуулиуд.

Коллеж

Сургуулийн нэр Суралцах салбар・анги
JTB Travel & Hotel College International Tourism Business School
Shurin College of Foreign Languages Japan and South Korea interpretation and translation department
Chuo College of Technology International Communication Department / Industry specialized courses Department of Architectural Design
Tokyo Animation College Manga Illustration Department / animation department
Tokyo International Business College Department of Global Business / International Language Communication Studies / Department of International Communication
Tokyo Designer Gakuin College Animation department / cartoon family / Illustration Department / video design course
Tokyo Design Academy Department of Graphic Design / Creative Arts Department / Fashion Design Department
Tokyo Design Technology Center College IT Department of Design
College of Jewelry Tokyo Hiko Mizuno Jewelry specialized courses / course shoes / manufacturer back course
Japan Electronics College Industry specialized courses Animation department / mobile apps Course / graphic design course
Гэх мэт сургуулиуд.