Дэвшин суралцахад бэлтгэх тусгай анги

Дэвшин суралцахад бэлтгэх тусгай анги

Японы их, дээд сургууль болон магистр, докторт дэвшин суралцах сонирхолтой оюутнуудад зориулан шалгалтанд бэлтгэх тусгай анги.

Тухайн оюутанд судлагааны ажилаа хийх тэнхим болон удирдагч багшаа сонгоход, судлагааны ажлын төлөвлөгөөг бичих арга, ярилцалганд хэрхэн хариулах зэрэг магистр, докторт дэвшин суралцахад хэрэг болохуйц бодомж эргэцүүлэл, арга барилыг зааж өгнө. Энэхүү сургалтаар оюутан тус бүрийн бичиж ирсэн судлагааны ажлын төлөвлөгөөг сургалтын хэрэглүүр болгон нийтээрээ уншиж санал бодлоо солилцон, өөрсдийн бодлыг цэгцлэн дүгнэж, аливаа их, дээд сургуульд дэвшин орох үед хураалгах судлагааны ажлын төлөвлөгөөг эцсийн байдлаар бэлэн болгохын төлөө хичээлийг дэс дараатайгаар удирдан явуулна. [Үндсэн хичээл]
6 сар, 11 сард явагддаг японд суралцах шалгалтыг голлож, хүмүүлэг болон шинжлэх ухааны чиглэлийн шаардлагатай хичээлүүдийг заана.
[Англи хэл]
Их сургуулийн англи хэлний анги, TOEFL, TOEIC-д тус тус бэлтгэнэ

 

Ангилал Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
Шинжлэх Ухаан 14:10~16:00 Физик Математик2 Хими
16:10~18:00 Математик2
Хүмүүнлэгийн Ухаан 14:10~16:00 Математик1 Нэгдсэн хичээл
16:10~18:00 Математик1 Нэгдсэн хичээл
Нийтээрээ 14:10~16:00 Англи хэл
Нийтээрээ 14:10~16:00 Хар зураг Анимэ Хар зураг
Магистр/ доктор 10:10~12:00 Судлагааны ажлын төлөвлөгөө Судлагааны ажлын төлөвлөгөө
14:10~16:00 Судлагааны ажлын төлөвлөгөө Судлагааны ажлын төлөвлөгөө