Цагийн ажилд зуулчилж өгдөг үү?

Цагийн ажлийн тухай мэдээллийг зарлалын самбар болон мэйлээр явуулдаг. Тэдгээр мэдээлэлтэй сайтар танилцан ашиглах хэрэгтэй ба тэгсэн ч ажил олж чадахгүй байгаа тохиолдолд ажлын өрөөнд ирж зөвлөгөө авч болно.