дэмжлэг үзүүлэнэ

дэмжлэг үзүүлэнэ

Утас, Факсыг ашиглана.

Япон Шимүра сургууль

Утас.03-5970-7802 

Факс.03-5970-7804

Азүсава сургууль

Утас.03-5970-7805 

Факс.03-5970-7808

Монгол Кэса япон хэлний сургалтын төв

Утас.+976-11-314235

Факс.+976-11-314235

Мэйлийн маягтыг ашиглана

※Хариу өгөхөд ажлын 2-3 хоног зарцуулагдах тул урьдчилан мэдэгдэнэ үү.

※Япон улс дотроо бол ажлын 3 өдөрт, гадаадаас бол 10 хоногийн хугацаа зарцуулагдана.