Manga và anime

Manga và anime

Là giờ học căn bản dành cho học viên muốn trở thành người sáng tác phim hoạt hình ,

người viết truyện tranh, nhà mỹ thuật. Mục tiêu là tạo điều kiện mở rộng phạm vi hoạt động cho các học viên tương lai muốn hoạt động trong giới sản xuất hoạt hình , truyện tranh; các học viên muốn học lên các trường đại học , trường nghề, chuyên ngành hoạt hình hay mỹ thuật; các học viên muốn thử trải nghiệm lĩnh vực hoạt hình của Nhật Bản. Lớp học này được xây dựng từ hai giờ học phác thảo tranh vẽ và hoạt hình, truyện tranh.

Người ngoại quốc viết phim hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản là giảng viên. Chương trình học sẽ đào tạo một cách tỉ mỉ cho học viên từ hiện trạng của giới nghệ thuật sáng tác hoạt hình Nhật Bản, đến việc nắm từ chuyên môn cần thiết , cách xây dựng hoạt hình , thiết kế nhân vật, sáng tác đoạn phim, phân mục , để học tại các trường đại học hoặc trường nghề có đào tạo ngành hoạt hình, truyện tranh. Chương trình đào tạo cho học viên thực lực để các học viên có thể ứng dụng tại các trường mà học viên muốn học.

Giảng viên mỹ thuật của các trường dự bị đại học sẽ đảm nhận việc giảng dạy. Giảng viên sẽ chỉ đạo tận tình cho học viên từ cách chọn đề tài, đến cách phác thảo sơ đồ, sao cho phù hợp với trường đại học mỹ thuật mà học viên có nguyện vọng muốn vào.

Phân chia Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ban chung 14:10~16:00 Tranh vẽ phác thảo Hoạt hình Tranh vẽ phác thảo

Tác phẩm của học viên dự thi .

Là các tác phẩm đầu của học viên A và B nộp trước khi tham dự các giờ học và các tác phẩm sau khi tham dự các giờ học.

Các trường chuyên môn có chuyên ngành sáng tác truyện tranh, hoạt hình, hay các trường đại học , trường chuyên môn có chuyên ngành mỹ thuật hoặc thiết kế.