Giờ học đặc biệt luyện lên cao

Lớp đặc biệt dành cho học viên muốn học lên cao

Giờ học đặc biệt luyện thi dành cho học viên có nguyện vọng học lên các trường đại học, cao học của Nhật

Từ cách chọn lựa phòng nghiên cứu đến cách đặt hẹn với giảng viên , từ cách viết bản kế hoạch nghiên cứu đến việc trả lời phỏng vấn . Để có thể đáp ứng được các điều trên, nhà trường sẽ chỉ dẫn cho học viên cách tư duy và các kiến thức căn bản cần thiết để vào cao học. Trong giờ học này,giáo viên sẽ lấy bản kế hoạch nghiên cứu của học viên đã viết , làm giáo trình , tất cả học viên trong lớp sẽ cùng đọc cùng cho ý kiến, sau đó các học viên tóm tắt suy nghĩ của mình, để bản kế hoạch nghiên cứu được hoàn tất, nộp cho cao học , giáo viên sẽ liên tục tiến hành hình thức chỉ đạo theo hình thức này. “Môn học cơ bản” nhà trường tiến hành chú trọng vào kỳ thi du học được tiến hành vào tháng 6 và tháng 11 , và mở các lớp dạy các môn cần thiết theo ban khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. “Anh Văn ” : Có lớp tiếng Anh học đại học, các lớp TOEFL, TOEIC

 

Phân chia Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ban khoa học tự nhiên 14:10~16:00 Vật lý ToánⅡ Hoá học
16:10~18:00 ToánⅡ
Ban khoa học xã hội 14:10~16:00 ToánⅠ Môn tổng hợp
16:10~18:00 ToánⅠ Môn tổng hợp
Ban chung 14:10~16:00 Tiếng Anh
Ban chung 14:10~16:00 Tranh vẽ phác thảo Hoạt hình Tranh vẽ phác thảo
Cao học 10:10~12:00 Bản kế hoạch nghiên cứu Bản kế hoạch nghiên cứu
14:10~16:00 Bản kế hoạch nghiên cứu Bản kế hoạch nghiên cứu