Có hướng dẫn học lên không ? Chi phí mấy khoảng bao nhiêu ?

Giờ học chuyên biệt cho học viên học lên cao thường được tổ chức vào chiều thứ 2 đến thứ 6. (Giờ học ôn luyện các môn Toán, Anh văn, Vật lý, Hoá học, môn tổng hợp , chỉ đạo học lên cao học ). Từ tháng 4/2014 hoc viên được học giờ học này miễn phí.