Khái quát về trường học

Khái quát về trường học

Trường Nhật ngữ Kokusho là trường tiếng Nhật ưu tú mang qui mô lớn ,

Trường Nhật ngữ Kokusho là trường tiếng Nhật ưu tú mang qui mô lớn, được thành lập năm 1987 bởi Hiệp hội in ấn phát hành Kokusho, công ty xuất bản tổng hợp vận doanh. Với lịch sử được hình thành trên 25 năm , trường Nhật ngữ Kokusho được Hiệp hội in ấn phát hành Kokusho, công ty xuất bản tổng hợp vận doanh chỉ định là trường chính. Trường tự hào với thành tích hơn 97% học viên học lên cao dưới sự dìu dắt của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. Trường tự hào là trường tiếng Nhật ưu tú, hàng năm trường nhận số lượng lớn học sinh đến từ nhiều quốc gia . Trường hỗ trợ đa dạng cho học viên từ sinh hoạt hàng ngày đến học lên trường nghề, cao đẳng , đại học ,cao học , và cả hỗ trợ xin việc.  ※”Hiệp hội in ấn phát hành Kokusho ” là hiệp hội vận doanh chính , là công ty xuất bản tổng hợp có lịch sử trên 40 năm, hiệp hội cũng chịu trách nhiệm xuất bản các cuốn giáo trình bài tập liên quan đến giáo dục tiếng Nhật hoặc các giáo trình, tài liệu dành cho kỳ thi du học Nhật Bản.

〒174-0056 2-10-5 Shimura, Itabashi, Tokyo Tel.03-5970-7802 Fax.03-5970-7804 MAP >

〒174-0051 2-9-19 Azusawa,Itabashi,Tokyo Tel.03-5970-7805 Fax.03-5970-7808 MAP >

Thành lập Tháng 4 năm 1987
Giảng viên 50 người
Nhân viên 7 người
Số học viên trường có thể đào tạo 740 người
Học viên Trung Quốc , Hàn Quốc , Mông Cổ, Ả rập, Băng la đét, Myanma
Địa điểm tọa lạc Shimura Campus 〒174-0056 2-10-5 Shimura, Itabashi, Tokyo
Tel.03-5970-7802 Fax.03-5970-7804
Azusawa Campus 〒174-0051 2-9-19 Azusawa,Itabashi,Tokyo
Tel.03-5970-7805 Fax.03-5970-7808
E-mail school@kokusho.co.jp

Cơ quan giáo dục

Trường quản lý Trung Quốc Ningbo Jinchao International Language School(Zhejiang Ningbo)
Mông Cổ Kesa Japanese Language Center (Uulaanbaatar)
Trường kết nghĩa Hàn Quốc Sisa Institute of Japanese Language Co.,(Seoul,Busan)
Trường kết nghĩa Trung Quốc Enan Xinxiang Medical University
Shandong Medical College
Private HuLian University
Ningbo Polytechnic College
Guangdong School of Medicine
Myanmar K&Q LANGUAGE CENTRE

Văn phòng

Trung Quốc Beijing Room 1607, Hua Ye Guo Ji B Block, Chao Yang District, Beijing, China.
TEL:010-6708-4945 FAX:010-6708-4947
Hàn Quốc Seoul Room1312 Jongro 1st Kwanchul-dong, Jongro-ku,Seoul Korea
TEL:010-6777-2351
Mông Cổ Ulaanbaatar Room #203,205 ESP building Sukhbaatar district 8
khoroo Ulaanbaatar
TEL/FAX:+976-11-314235