Lời chào từ Chủ Tịch

Lời chào của chủ tịch

Để xây dựng một thế giới hòa bình và thân thiện cần phải có đóng góp từ các bạn trẻ.

Sang đến thế kỷ 21, khoảng cách giữa các nước trên thế giới và con người ngày càng thu hẹp lại. Tôi tin tưởng rằng thông qua việc hiểu biết văn hóa và cuộc sống lẫn nhau sẽ cùng hỗ trợ sự phát triển nên tôi đã thành lập trường học này tháng 4 năm 1987.
Trong hơn 20 năm này, nếu tính cả các sinh viên học ngắn hạn, đã có hơn 10,000 học sinh tốt nghiệp tại đây và ngày càng được mở rộng đến ra nhiều nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Úc…
Để xây dựng một thế giới hòa bình và thân thiện cần phải có công sức từ các bạn trẻ. Chúng tôi sẽ đào tạo lòng nhiệt tình và dũng khí cho các bạn!

Director. TAKEO SATO